forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Bio-metro, TOO, Kazakhstan, Máy xét nghiệm đông máu (Coagulometer) tự động, Máy móc và thiết bị y tế, Thiết bị để chỉnh hình cơ thể, Thiết bị để hút mỡ dưới da, Máy căng, nâng da, Máy áp lực trị liệu, Thiết bị tạo bọt siêu